Riešenie parku v priestoroch Husitských hradieb

21.01.2013 08:34

Návrh parku v priestoroch pôvodných husitských hradieb (obec Prietrž) s fragmentom evokujúcim objekt pôvodného kostola, ktorý stál v ich centre. Do tejto konštrukcie je integrovaný informačný systém...

Viac na https://ateliervkmk.sk/projekcna-cinnost/riesenie-parku-v-priestoroch-husitskych-hradieb-obec-prietrz-97