Činnosti obce

 

S podporou Programu obnovy dediny bolo vybudované: Kryté premostenie Deberníckeho potoka v roku 2007 

a Kamenné schody, podesta a zábradlie k studničke v časti obce "Na vŕšku" v roku 2006