Osobnosti a významní rodáci

 

Pavel Jakobei

*1695 Prietrž

+1752 Modra

evanjelický kňaz,

spoluautor Evanjelického funebrálu

zberateľ nábožných piesní

autor barokovej duchovnej poézie

 

Ján Vyskydenský

*1761 Myjava

+1834 Trnava

v Prietrži pôsobil v 1817-1834 ako evanjelický kňaz

spisovateľ, novinár

vydavateľ Presburských novín

 

Ján Koreska

*1769 Skalica

+1844 Skalica

V Prietrži pôsobil ako katolícky kňaz v rokoch 1803-1805

aktívny člen Slovenského učeného tovarišstva

 

Jozef Ignác Bajza

*1755 Predmier

+ 1836 Bratislava

V Prietrži pôsobil ako katolícky kňaz v r. 1805-18015

autor prvého slovenského románu “René mládenca, príhodi a skúsenosti“

 

Ladislav Paulíny

*1815  Zemianske Podhradie

+1836 Senica

V Prietrži pôsobil 55 rokov ako evanjelický kňaz

osobný priateľ Ľ. Štúra a J. M. Hurbana

bojoval v revolúcii 1848-1849

Založil v Peňažné družstvo v Prietrži

spoluzakladateľ „Ústavu reči slovanskej“

 

Pavel Čendekovič

*10.3. 1804 v Prietrži

+1855 Malé Stankovce

evanjelický kňaz

aktívny člen Spoločnosti česko-slovanskej

osobný priateľ Ľ. Štúra

organizoval pamätný výlet štúrovcov na Devín v r. 1836

 

Jozef Kvetoslav Holub

*1820 Prietrž

+1899 Revúca

slovenský pedagóg

jeden z prvých pedagógov revúckeho gymnázia

venoval sa homeopatii a botanike

 

Samuel Hatala

*1862 Myjava

+1956 Skalica

V Prietrži pôsobil ako učiteľ v rokoch 1891-1931 na cirkevnej evanjelickej škole

bol kronikárom obce, podľa jeho rukopisu bola vydaná knižka “Pamätnica Prietrže“ v roku 2006

 

Milan Michal Harminc

*1869 v Kulpine/Srbsko/

+1964 v Bratislave

architekt, staviteľ

R. 1906-1907 bol v Prietrži postavený podľa jeho projektu a pod jeho dozorom evanjelický kostol

 

Ing. Štefan Janšák

1886 Osuské

+1972 Bratislava

významný publicista, historik, diplomat

spisovateľ, vládny radca

archeológ

1. čestný občan Prietrže v r. 1934

 

Ján Jonáš

*23.10.1919 Prietrž

+23.10.1977 V Bratislave, pochovaný je v Prietrži

novinár, spisovateľ, filmový scenárista /Jedenáste prikázanie, Miesto v dome, Do nízkej hory hromy nebijú,.../

 

Ing. Pavol Jonáš

*1825 Prietrž

+2008 Bratislava, pochovaný je v Prietrži

1. predseda  FÚV Zvä zu družstevných roľníkov ČSSR /1972-1989/

1967-1990 poslanec FZ Snemovne národov

 

PROF. ING. ANNA JAKÁBOVÁ, CSc.

- vedúca katedry biotechniky parkových a krajinných úprav, venovala sa šľachteniu, pedagogickej činnosti a publikovaniu, čím je známa aj v zahraničí (Kvetiny v oknách a na balkónoch, Muškáty, Skladničky, Aranžovanie sušených kvetín...)

 

DOC. PhDr, ANNA RÝZKOVÁ, CSc.

- je známa odborníčka na jazykovú kultúru a vývin slovenského jazyka. Slovenčinu vyučovaa na univerzitách na Slovensku, Nemecku a Chorvátsku

- publikovala mnoho odborných kníh a príručiek z tejto oblasti. Časť z jej publikačnej činnosti - Myjavsko-berzovské nárečia, Vplyv osídlenia na formovanie zvukovej stránky, Z fonologického vývinu myjavsko-berezovských nárečí, Teória vyučovania slovenského jazyka, Náuka o slovnej zásobe, Základy jazykovej kultúry, O jazykovej kultúre Záhoráka, Diktáty a pravopisné cvičenia a mnoho ďalších knískrípt a učebníc.

 

ING. ŠTEFAN JORÍK

ING. JÁN REHÚŠ

- venovali veľa času spisovaniu histórie o Prietrži, ich práce boli taktiež vydané knižne