Zaujímavé miesta

Miestne kultúrne pamiatky  a zaujímavé miesta v obci sú:

-         Kostol postavený v roku 1906 na mieste historického artikulárneho kostola, s bohatou históriou

-    Národná kultúrna pamiatka (pamätná izba)

-    Cintoríny – obecný, katolícky a židovský

-         Pamätník padlým v I. svetovej vojne

-         Husitské hradby na vŕšku

-         Osady s charakteristickou architektúrou, v počte 13, prepojené asfaltovou cestou, vhodné na cykloturistiku

-         Chránené  územie povodia rieky Myjavy.

-         Budova starej fary, kde pôsobil ako kňaz, národný buditeľ Ladislav Paulíny – pamätná tabuľa

-         Rodný dom spisovateľa Jána  Jonáša v Horných Pasekách

-         Pamätná izba odboja proti fašizmu u Rehúšov

-          Pamätník u Rehúšov od ing. arch. Vladimíra Farára 

-         Zbierka krojov na všetky príležitosti

-         Vodná nádrž – priehrada s chovom rýb

-         Poľovnícky areál s chatou a strelnicou

-         Poľovnícka chata s vyhliadkou na Varákovej

-         Studničky na vŕšku

-         Základná škola, materská škola

-         Miestna knižnica

  -          Rekreačné zariadenie na Pod horí  – pôvodne jednotriedna škola s bytom pre učiteľa

-         Stará tehliarska pec

-         Hasičská zbrojnica

-         Dom smútku

-         Bohaté tradície družstevníctva  (1920 tehelné družstvo, 1928 roľnícky družstevný liehovar 1938 ovocinárske družstvo, potravné družstvo, družstvo pre poistenie chovu dobytka,  včelárske družstvo, 1914 úverové družstvo,  roľnícke)

-         Futbalový areál – ihrisko, šatne, bufet,