Rekonštrukcia obecného úradu

 

Budova Obecného úradu bola v r. 2011 zrekonštruovaná, spolufinancovaná EÚ, investícia vo výške: 79.000,-.

Rekonštrukcia obecného úradu