Rekonštrukcia

 

Zo starej školy postavenej r. 1920 na Podhorí, v ktorej sa vyučovalo do r. 1968 sa z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA SR-AT získali financie na rekonštrukciu budovy, cca 6.mil Sk, budova slúži ako  rekreačné zariadenie obce.

Rekonštrukcia Rekreačného zariadenia Podhorie sa začala robiť v r. 2007 a kolaudované bolo v r. 2008

V nasledujúcej fotogalérii nájdete fotografie z priebehu rekonštrukcie.