Hroby na cintoríne

 

19. marca 1945 prišli o život na  území obce  6 ruskí partizáni, ktorí sú pochovaní na miestnom evanjelickom cintoríne, ktorým miestni obyvatelia vystrojili tichý dojímavý pohreb, ako sa  píše v obecnej kronike.

O partizánsky hrob a pomník sa stará obec a miestni obyvatelia, každoročne sa pri príležitosti oslobodenia obce položí na hrob kytica kvetov. Na hrobe nechýba kytička ani pri príležitosti pamiatky zosnulých či na Vianoce.