Dňa 3. mája 2014 navštívila našu obec delegácia, ktorá sa poklonila pamiatke nášho rodáka legionára Dušana Hatalu, pri jeho rodnom dome a pri pamätníku obetiam 1. svetovej vojny položili veniec. Delegáciu tvorili členovia Československej obce legionárskej z Prahy a Brna. Medzi členmi delegácie bol pán Pavel Filípek z Ministerstva obrany Českej republiky, za Slovensko sa pietneho aktu zúčastnil pán PhDr Ferdinand Vrábel z Nadácie M. R. Štefánika v Bratislave.

Fotografie z delegácie

Táto fotogaléria je prázdna.