Rieka Myjava - čo možno neviete

 

Dĺžka toku 79 km (od prameňa po ústie),  cez k. ú. Prietrž preteká meandrovite v dĺžke 5,4 km.

V roku 2005 vyhlásená za významný vodný tok a Vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2004 – 12. mája za prírodnú rezerváciu so 4. stupňom ochrany. Pozdĺžny sklon rieky cez k. ú. Prietrž je cca 4,2 %.

Myjava pramení v Bielych Karpatoch pod Šibeničným vrchom  707,5 m. n. m., na území Česka. Cez obec meandruje v 222,7 m. n. m. 

Priberá Debernícky a Dankácky (Pasecký) potok.

Na naše územie priteká z k. ú. Podbranč a pokračuje do k. ú. Osuské a Jablonica.

Ústí do rieky Morava v k. ú. Kúty v 152 m. n. m. 

Autor fotografií: Kamila Praženková

 

Rieka Myjava

Táto fotogaléria je prázdna.