Dobrovoľný hasičský zbor

 

Dobrovoľný hasičský zbor vedie p. Marián Mudroch.

 

Dobrovoľný hasičský zbor