Ojedinelé opevnenie v Prietrži

21.01.2013 08:42

V Myjavskej pahorkatine, na severovýchodnom okraji obce Prietrž, na miernom návrší zvanom ,,Vŕšok“, je zachované opevnenie, ktoré miestni obyvatelia poznajú pod názvom ,,Husitské hradby“. Tento názov sa nezakladá na objektivite, pretože celý fortifikačný systém je vybudovaný na princípe obrany pomocou osobných palných zbraní a...

Viac na https://forum.zahorak.sk/index.php/hist-zahorak-141/4414-zaujviesta-ktorono-nepozn