Združenia v obci a ich predsedovia

 

Autocross 3R Prietrž - Milan Rýzek

Demokratická únia žien - Marta Majerská 

Dobrovoľný hasičský zbor - Marián Mudroch

Evanjelický kňaz, predseda miestnej organizácie Matice slovenskej - Pavol Čerfeľ 

Jednota dôchodcov - Anna Jonášová 

Petrus - Milan Jablonický

Poľovné združenie v Prietrži - Vladimír Válka

Rybársky spolok - Miroslav Rehuš 

Škola FLOREA - Anna Jakábová

TJ Družstevník - Milan Jarábek

Turistický klub Prietrž - Miroslav Jarábek

ZO Slovenského zväzu záhradkárov - Viera Vaculová 

ZO SZPB - Pavol Repta 

ZO SZ Chovateľov - Marek Iskra  
ZRPŠ - Bibiana Krištofová

 

Futbalistom slúži udržované futbalové ihrisko. V blízkosti ihriska je aj miesto spoločenských stretnutí,kde je postavené prekryté pódium vhodné na rôzne vystúpenia a zábavy.

Poľovníci si postavili dokonca dve chaty. Jedna je na začiatku obce s pekným areálom okolo, kde sa konajú tanečné zábavy a druhá na najvyššom bode obce na Varákovej. Toto miesto je vhodné na vychádzky s pekným výhľadom, a tak ju môžu využiť aj iné organizácie po dohode s poľovníkmi.

Obec  má kultúrny dom, ktorý sa hojne využíva či už na bohatý spoločenský život, rodinné oslavy, svadby a pod.
Záujemci o korčuľovanie v zime využívajú priestor bývalej protipožiarnej nádrže, ktorej okolie je parkovo upravené a osvetlené, takže aj v krátkych zimných dňoch tu môžu chlapci hrať hokej dlhšie.
Telocvičňa v základnej škole je k dispozícii i záujemcom o cvičenie pri hudbe, alebo vyznavačom stolného tenisu.
V obci je možnosť prenajať si priestor na ubytovanie/cca 14 osôb/.

 Dôchodci majú svoju klubovňu, v budove kultúrneho domu kde sa môžu podľa požiadaviek stretať. 
Hasiči sa schádzajú v pekne vynovenej hasičskej zbrojnici.
V našej obci fungujú spolky a organizácie pod vedením: