Prístup k informáciám

 

Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať zmluvy na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. Táto povinnosť sa týka aj objednávok a faktúr. Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení. Vyplýva to zo zákona č.546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Povinné osoby zverejňujú zmluvy, objednávky a faktúry na svojom webovom sídle, prípadne v Obchodnom vestníku.

Obec Prietrž zverejňuje v tejto sekcii prehľad zmlúv s dodatkami, ako aj prehľad faktúr.

Prejdite k informáciám kliknutím sem