O obci  

 

 

Obec Prietrž sa nachádza v okrese Senica v Trnavskom kraji v západnej časti Slovenskej republiky, na 48°, 40’ severnej šírky a 35° 6’ východnej dĺžky v údolí rieky Myjavy, medzi dvoma k Malým Karpatom patriacim, od severu k juhu sa  tiahnucimi vrchmi, na okraji výbežku Záhorskej nížiny a ma úpätí  Bielych Karpát, 77 km od hlavného mesta Bratislavy. 

Na západe susedí s mestom Senica, na juhozápade s obcou Hlboké, na juhu s obcou Osuské, na východe s Hradišťom a Brezovou pod Bradlom, na severe s Bukovcom a na severozápade s Podbrančom. V obci s rozlohou 2469 ha žije 724 obyvateľov. Väčšina obyvateľov žije v centre obce. Približne 200 obyvateľov býva v osadách. Našu obec navštevuje cca 170 chalupárov.

 

 

Letecký snímok obce

priehrada Prietrž

Priehrada pri obci Prietrž

 

 Základné štatistické údaje o Prietrži:

názov osady

počet

obyvateľov

vzdialenosť

od obce

názov osady

počet

obyvateľov

vzdialenosť

od obce

Podhorie 80 6 km U Slaných 10 2 km
Dolné Paseky 47 3 km Zuzčíci 2 4 km
Horné Paseky 47 4 km Buláni - 3 km
Horný Derebník 20 3 km Ploština - 3 km
Dolný Derebník 18 2 km Varáková - 5 km
Rehuši 16 5 km Macalka - 5 km

 

 

Obec pri rieke Myjave má nadmorskú výšku okolo 230 metrov, najnižšie položený bod obce je pri rieke Myjave 227 m n. m a najvyššie kopce merajú 430 - 440 metrov nadmorskej výšky. Najvyšší vrch je Varáková (442 metrov). Neďaleko Varákovej je Bradlo, kde sa nachádza mohyla Milana Rastislava Štefánika. Na severnej strane sa rozprestiera hrad Branč a v juhozápadnom smere Záhorská nížina.

Obec Prietrž patrí počtom obyvateľov medzi menšie obce okresu Senica jeho zastúpenie na celkovom počte obyvateľstva okresu je 1,16 %. Obec pozostáva z dediny a 12 kopaníc.

K 30. novembru 2012 v obci žije 724 obyvateľov.