Matica Slovenská

 

Predseda miestnej organizácie Matice slovenskej je Evanjelický kňaz p. Pavol Čerfeľ.

V blízkosti kostola, ktorého autorom je jeden z najaktívnejších slovenských architektov Milan Michal Harminc (viac na wikipédii) - fotografie nájdete vo fotogalérii, sa náchádza cintorín. Pozrite si fotografie pod bášňou.

 

Sedemstopäťdesiat rokov.

Sedem a polkrát sto rokov.

I sto je veľa.

Storočnému starcovi s úctou bozkávame dlaň.

A sedemstopäťdesiatročným?

Naokolo horám, poliam, jarčekom, studničkám,

cestám, chrámom, dedinám, praotcom, pramatkám, spomienkam?

Sedemstopäťdesiatkrát bozkávame tvár.

 

Akí ľudia ste tu dávno žili?

Málo – veľa vieme o vás?

Poznali ste Otčenáš.

Bozkali spadnutý chlieb.

Matky synom slzy sušili…

Mysleli ste na nás.

 

Daj, Bože, aj nám dobrého života.

Aby aj o sto, sedemsto rokov

tí, čo prídu po nás,

poznali Otčenáš,

bozkali spadnutý chlieb.

Aby syn matke ponúkol dlaň.

Aby niekto aj nám

v spomienkach pobozkal tvár. 

 

 

 

Cintorín v Prietrži