Plán akcií v školskom roku 2013/2014

 •  Výzdoba školy k začiatku školského roka
 •  Rodičovské združenie
 •  Oboznámenie rodičov s PČG detí
 •  Prednáška dentálnej hygieničky „ Čistenie zúbkov“
 •  Spolupráca s detskou psychologičkou- pedagogicko- psychologická poradňa
 •  Exkurzia- výstava ovocia a zeleniny v obci
 •  V rámci spolupráce s rodičmi „ Súťaž o najkrajšiu dyňu“
 •  V rámci spolupráce s rodičmi organizovať edukačné aktivity v cudzom jazyku- AJ, NJ
 •  Tematická výzdoba – jeseň – výstava ovocia a zeleniny v MŠ z vlastných produktov
 •  Vystúpenie bábkového divadla ŽUŽU
 •  Príprava programu – úcta k starším – vystúpenie detí v KD
 •  Návšteva divadla v Trnave – divadelné predstavenie
 •  Písanie listu Ježiškovi- zakúpenie darčekov pre deti- spolupráca s rodičmi
 •  Príprava Mikuláša, zabezpečenie mikulášskeho balíčka
 •  Návšteva Gazdovského dvora
 •  Pečenie medovníkov
 •  Posedenie pri jedličke s programom detí MŠ, ZŠ
 •  Vianočná besiedka s rodičmi v KD- vianočný koncert- príprava programu
 •  Usporiadanie zimných športových hier ( stavanie snehuliakov, sánkovačka)
 •  Detský karneval, zabezpečenie tombole
 •  Účasť na seminároch a školeniach
 •  Fašiangová výzdoba, hádzanie Moreny do potoka, príprava fašiangových šišiek
 •  Návšteva miestnej knižnice ( marec- mesiac kníh )
 •  Návšteva 1.  ročníka ZŠ ( pre budúcich školáčikov )
 •  Zápis do ZŠ, MŠ
 •  Veľkonočná výzdoba – prednáška o pletení veľkonočných korbáčov
 •  Turistická vychádzka do blízkych kopaníc zameraná na environmentálnu výchovu
 •  Súťaž v kreslení „ Kreslím kriedou na chodníček“
 •  Návšteva miestnej hasičskej zbrojnice
 •  Zapojiť sa do výtvarnej súťaže: „ Hasiči očami detí“
 •  Zorganizovať „ Týždeň na kolečkách“  - počas pobytov vonku- hry na dopravu na odrážadlách, kolobežkách, ...
 •  Výsadba stromčekov a kvetov v areály MŠ v rámci projektu ZASAĎ STROM
 •  Návšteva gazdovského dvora / p. Krajčík/
 •  Zapojiť sa s rodičmi a deťmi do očisty našej obce- čistenie parku pri MŠ
 •  Príprava programu a darčekov  pre mamičky – vystúpenie s kultúrnym programom pri príležitosti Dňa matiek v KD Prietrž
 •  Športové podujatie pri príležitosti MDD – kynológovia ( polícia )
 •  V spolupráci s rodičmi vybudovať školské ihrisko – preliezky na školskom dvore
 •  Zorganizovať v spolupráci so ZŠ športovú olympiádu s ocenením detí
 •  Loďkové preteky – spúšťanie vyrobených lodiek po potoku s prednáškou na tému „Ochrana životného prostredia“
 •  Fotenie detí v MŠ – profesionálnym fotografom
 •  Deň strávený v prírode- výlet k rozhľadni u Rehúšov, návšteva múzea u p. Reptu
 •  Zorganizovať prednášku pre deti v spolupráci s miestnym poľovníckym združením
 •  Zorganizovať výlet do ZOO- Hodonín
 •  Obohacovať detskú knižnicu nákupom kníh v MŠ od jedného dodávateľa
 •  Slávnostné ukončene školského roka – odovzdanie osvedčení
 •  Rozlúčka s predškolákmi spojená s detskou diskotékou a hrami
 •  Počas roka reagovať na rôzne ponuky